Menu
E-Golf4U
  • "De beste ontwikkeling sinds de golfbal"

Automatisering: De golfsport kan niet meer zonder

Iedereen zit tegenwoordig meer dan ooit online. Wat betekent dit voor de golfsport en hoe kunnen baanmanagers en golfclubs daar optimaal gebruik van maken?

De automatisering in de golfsport is al een trend die een tijd geleden is ingezet. Dat begon met het online invoeren van ledenlijsten en kaarten en inschrijvingen voor wedstrijden. Tijdens de coronacrisis moest er, toen de golfclubs weer opengingen, verplicht gereserveerd worden, wat voornamelijk online gebeurde. Ook die trend was daarvoor al ingezet, maar de crisis heeft het gebruik daarvan wel in een stroomversnelling gebracht.

Maar daar stopt de automatisering niet. Er zijn veel meer voorbeelden van automatisering op de golfbaan en het verlenen van digitale services. Clubs kunnen bijvoorbeeld realtime zien hoeveel mensen er op de baan staan, en waar. Daar zijn allerlei systemen voor en er is ook steeds meer vraag naar. Nexxchange, de partij met wie wij onze krachten hebben gebundeld, heeft daar een prima systeem voor.

Gevolgen van de crisis

Door de crisis zijn veel golfclubs, naast het verplichte reserveren, ook gaan kijken naar andere opties op het gebied van automatisering. Ook het online reserveren van hun bijbehorende horeca, zoals restaurant of hotel bijvoorbeeld. Maar ook het automatisch upgraden van je saldo bij een club. Golfclubs bekijken de mogelijkheden om dan ook maar gelijk alles online te regelen voor golfers. Dat is een algemene trend. Wat dat betreft zijn clubs hard bezig om de nieuwe online mogelijkheden te omarmen.

Door de crisis zijn clubs nou eenmaal veel gaan kijken naar alle mogelijkheden van automatisering als het gaat om het contactloos afhandelen van zaken. Die opties waren en zijn erg interessant, als je je zo goed mogelijk staande wil houden als club in coronatijd. Veel clubs die twijfelden, zijn afgelopen tijd toch overstag gegaan, omdat ze de nieuwe mogelijkheden toch hebben omarmd. Hun medewerkers hoeven nu veel minder handelingen uit te voeren, waardoor zij zich meer kunnen richten op andere aspecten van serviceverlening.

Toekomst van golf in één app

Niet alleen wat betreft de clubs, maar ook bij de golfer is er steeds meer vraag naar diverse online mogelijkheden. Eén app van waaruit de golfer in de toekomst alles kan regelen, is een kwestie van tijd. Dat betekent niet alleen reserveren, inschrijven voor wedstrijden en betalen, maar ook voor de huur van spullen, ballen krijgen uit een automaat, deuren openmaken en dat soort zaken. De oplossingen daarvoor zijn er al, maar zullen steeds meer worden samengevoegd in één app.

Die ontwikkeling gaat op dit moment ook vrij snel. Apps zijn immers gemeengoed geworden en golfers verwachten ook dat een heleboel zaken gewoon online te regelen zijn. Behalve dat clubs hun spelers en leden op die manier veel service bieden, kan het ook steeds meer een tool worden voor communicatie tussen golfers. Zij kunnen onderling aangeven op welk moment zij willen spelen en eventueel andere spelers uitnodigen, of kijken of er andere golfers in de buurt zijn om te spelen. Voor golfclubs hangen de mogelijkheden die men zal aanbieden samen met het soort club. Een commerciële club wil misschien deels andere functionaliteiten dan een club met veel leden.

Trend

Enkele clubs gaan overigens ook terug naar de ‘oude’ situatie van voor de crisis. Het verplicht reserveren hebben ze laten vallen, omdat een groot deel van hun leden geen verplichte starttijden wilde. Het is dus als club erg waardevol om te weten wat voor soort leden je hebt. Die clubs en golfers nemen dan wel het risico dat zij op de club moeten wachten totdat zij de baan op kunnen, maar blijkbaar wordt dat voor lief genomen. Elke baan wil zo goed mogelijk aan de wensen van hun leden voldoen. De automatisering is daarbij flink in opkomst, die trend is niet te stoppen.

  • E-Golf4U app

    De E-Golf4U app is bedoeld als brug tussen onze golfzuil en de online ledenomgeving. In de app kunnen leden o..a. scores invoeren, inschrijven voor wedstrijden en een starttijd reserveren.

    Lees meer

"Marktleider voor golfsoftware in Nederland"

"De beste ontwikkeling sinds de golfbal"