Menu
E-Golf4U
  • "De beste ontwikkeling sinds de golfbal"

Vier stappen plan

Wanneer u besluit over te stappen naar E-Golf4U gaat dat in drie simpele stappen, uitmondend in een fase net vóór het live-gaan. Op basis van deze drie stappen zal er samen met de verantwoordelijke commissies van uw club een passende planning gemaakt worden. E-Golf4U verzorgt het project management.

Stap 1: Kick-Off Bijeenkomst

Tijdens een kick-off bijeenkomst verzamelen wij gegevens van de baan en inventariseren de wensen en het beleid van de vereniging. E-Golf4U houdt rekening met de vele standaard instellingen die natuurlijk per vereniging kunnen verschillen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen wat de standaard inschrijfperiode is voor een wedstrijd, wat het formaat is van de door u gebruikte etiketten, wat de tijdsduur tussen het aanvragen en het invoeren van een qualifying kaart moet zijn, etc.

Al deze vragen gaan we tijdens de Kick-Off meeting bespreken. De meeting vindt plaats vóór de eventuele gegevens-conversie van uw huidige systeem naar E-Golf4U.

Stap 2: Conversie

Nadat wij uw nieuwe omgeving volledig ingericht hebben op basis van de in de kick-off meeting verzamelde gegevens, kunnen we beginnen met het converteren van gegevens. Zoals eerder aangegeven hebben wij ruime ervaring op dit gebied en zal de fysieke conversie weinig tijd in beslag nemen.

Nadat E-Golf4U u een seintje geeft gaat u, onder begeleiding van onze ontwikkelaars, de geconverteerde gegevens controleren.

Stap 3: Training - ‘Train de trainer’

Wij geloven in de filosofie dat, wanneer er een aantal ‘key-users’ deelnemen aan de door ons verzorgde training, deze nieuwe opgeleide trainers de door hen verworven kennis door kunnen geven aan mede commissieleden. Vandaar dat wij kiezen voor een kleine trainingsgroep, waardoor de efficiëntie en diepte van een training aanzienlijk verhoogd wordt. Een training bestaat uit twee dagdelen welke opgesplitst zijn naar onderdeel van E-Golf4U, te weten: Secretariaat, Handicap Commissie en Wedstrijd Commissie. In overleg wordt het tijdspad voor de training uitgestippeld.

Stap 4: Aan de slag

Het traject is afgerond; u kunt aan de slag met E-Golf4U. Afgestemd op uw wens wordt er nog een bepaalde ‘trainings-periode’ ingelast waarbij commissies nog naar hartenlust kunnen oefenen. Na deze periode zal E-Golf4U uw omgeving volledig in orde en beschikbaar maken voor officiële ingebruikname.

  • Stap 1: Kick-Off Bijeenkomst
  • Stap 2: Conversie
  • Stap 3: Training - ‘Train de trainer’
  • Stap 4: Aan de slag
  • E-Golf4U app

    De E-Golf4U app is bedoeld als brug tussen onze golfzuil en de online ledenomgeving. In de app kunnen leden o..a. scores invoeren, inschrijven voor wedstrijden en een starttijd reserveren.

    Lees meer

"Marktleider voor golfsoftware in Nederland"

"De beste ontwikkeling sinds de golfbal"