Menu
E-Golf4U
  • "De beste ontwikkeling sinds de golfbal"

Hoe is de overgang naar het World Handicap System verlopen?

Op 1 maart is er in Nederland afgestapt van de EGA Handicap en is er overgestapt naar het WHS, het World Handicap System. Het is daarmee onderdeel geworden van één wereldwijd handicapsysteem, wat dus overal gelijk zal zijn. Hoe is die overgang in zijn werk gegaan? En voor welke uitdagingen kwam E-Golf4U daarbij te staan? E-Golf4U-oprichter Nico Zwaneveld vertelt over deze transitie.

Bij E-Golf4U wisten we dat die overgang niet zonder slag of stoot zou gaan. Doordat de twee systemen allebei een andere berekening hanteren, kon de overgang gevolgen hebben voor de handicap van golfers. Twee golfers die voorheen dezelfde EGA-handicap hadden, kunnen daardoor nu opeens een verschillende WHS-handicap hebben.

Berekening

De nieuwe WHS-handicap voor golfers is berekend op basis van alle golfkaarten die in het verleden zijn gespeeld en die in de database zitten van de Nationale Golf Federatie. Maar door diverse redenen zaten niet alle gespeelde kaarten in dat systeem. Alle kaarten vanaf 1-1-2016 moesten naar de database van de NGF, zodat zij van de meeste spelers de laatste 20 kaarten hadden om de juiste WHS te berekenen. Maar er waren ook veel spelers die in vier jaar tijd geen 20 kaarten hadden ingeleverd.

Maar toch is de grootste oorzaak van een andere handicap de methode van berekening. Het EGA was zo'n beetje gebaseerd op de beste prestatie van een golfer. Bij het WHS is het een gemiddelde van de beste acht van de laatste 20 gespeelde kaarten. Hierdoor kan de nieuwe WHS dus behoorlijk afwijken.

Geen uitstel

Het had geen zin om dingen uit te stellen, vooral omdat het golfseizoen op 1 maart weer is begonnen. Bij de overgang naar het nieuwe systeem wisten we dat er dingen anders zouden lopen dan verwacht. Maar ook al zouden we nog een jaar wachten, dan zouden die dingen ook gebeuren. Dus er was geen ideaal moment om hiermee te beginnen. Het enige dat we hadden, was een deadline. Het liefst zouden we maanden willen testen, maar dan nog konden we veel vragen uit de praktijk niet voorzien.

Uitdagingen

Ons voorstel was dus om alle gespeelde kaarten uit ons systeem alsnog bij de NGF te krijgen. We hebben het dan over 400.000 extra kaarten. En uiteindelijk zijn er 2,3 miljoen kaarten 'vertaald' van het EGA naar het WHS. Dat was dus hard werken, maar daardoor hebben we wel een hoop rust gecreëerd bij alle golfers, clubs en onszelf. Maar technisch kwamen we wel voor een flinke uitdaging te staan. Er zijn heel veel veranderingen geweest, tot in de vezels van onze systemen.

We zijn nu op een punt waarbij we gaan ondervinden wat het fijnste werkt voor onze klanten. Zonder hun kennis en wensen konden we niet zomaar dit nieuwe systeem implementeren. Mede op basis van hun feedback hebben we de nieuwe functionaliteit geïmplementeerd. Zij moeten immers anders gaan werken, omdat de WHS voortaan wordt berekend door de Nationale Golf Federatie, met wie we overigens een hele goede samenwerking hebben gehad tijdens dit project.

Die feedback en ervaringen van klanten zijn erg belangrijk. We hebben wel ervaringen uit de markt en we hebben gezond boerenverstand, maar we moeten ook blijven luisteren naar onze klanten. Vooral omdat deze overgang natuurlijk tamelijk uniek is en we die ook niet meer vaak mee zullen maken. Goed luisteren naar de wensen en niet ad hoc reageren vinden we dan ook niet meer dan logisch, om het daarmee zo makkelijk mogelijk te maken voor onze klanten.

Nieuwe fases

Het nieuwe systeem is natuurlijk een kwestie van wennen. Kaarten moeten nu wel allemaal bij de NGF terechtkomen. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat die, zonder dat spelers de nodige kennis daarover hebben, bij de NGF terechtkomen.

Samen met het WHS is ook de digimarker ingevoerd. Hiermee is het uitwisselen van fysieke kaarten niet meer nodig. Voor sommige golfers is dat een kwestie van door de zure appel heen bijten en schuiven dat liever nog even voor zich uit. Vooral bij wedstrijden willen sommigen dat nog niet direct doen. Ook dat is niet erg. Het digitaal ondertekenen van kaarten wordt namelijk in drie fases gedaan, waarbij mensen langzaam kunnen wennen aan de nieuwe werkwijze.

Het meest eenvoudige, waar we nu mee begonnen zijn, is het systeem waarbij iemand een mail krijgt om via die mail een kaart digitaal te ondertekenen. Vanuit je golfsoftware moet je daarvoor dus naar een ander systeem, namelijk je mailprogramma, waarin je vervolgens actie moet ondernemen. De tweede fase is vervolgens dat gebruikers in onze app kunnen blijven. De app moet in dat geval zelf aangeven dat men als marker nog een kaart van iemand moet goedkeuren. De derde fase is tenslotte dat je de scores zelf gaat invullen en dat het systeem deze automatisch gaat vergelijken, waarna je bericht krijgt als er iets verandert of als er een verschil is.

Door het werken in fases maak je die overgang makkelijker. Want men moet toch zo snel mogelijk met die digitale handtekeningen gaan werken. Gebruikers kunnen dan zelf besluiten wanneer ze willen overstappen naar een volgende fase. Het heeft sowieso geen zin om dat uit te stellen, want het golfseizoen is natuurlijk ook weer begonnen.

Kaarten uit het verleden

Het verwerken van de kaarten uit het verleden was enorm tijdrovend, maar gelukkig is het ons gelukt. Al die kaarten zijn nu gesynchroniseerd bij de NGF. Bij het overgaan naar het nieuwe systeem moesten we die allemaal converteren, maar dat was ook het moment dat we weer uitzonderingen tegenkwamen. Wat doe je daarmee? En kunnen deze wel geconverteerd worden? Er zijn nog een klein aantal handicaps die misschien nog aangepast moeten worden. Die uitzonderingen lossen we als laatste op. Er zal altijd wel in bepaalde mate ruimte voor discussie blijven, maar gelukkig is het allemaal te overzien.

Het WHS is uiteindelijk een iets complexer systeem dan het oude EGA, maar iedereen zal er uiteindelijk aan wennen. Net zoals met de invoering van de Euro destijds. Er wordt natuurlijk nog veel vergeleken met het oude systeem, maar over twee jaar is het helemaal ingeburgerd. Uiteindelijk heeft het vooral heel veel voordelen voor de spelers. En we zullen continue goed blijven luiteren naar de klanten om de werking van het WHS te optimaliseren.

  • E-Golf4U app

    De E-Golf4U app is bedoeld als brug tussen onze golfzuil en de online ledenomgeving. In de app kunnen leden o..a. scores invoeren, inschrijven voor wedstrijden en een starttijd reserveren.

    Lees meer

"Marktleider voor golfsoftware in Nederland"

"De beste ontwikkeling sinds de golfbal"